Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Пропонуємо до обговорення проєкт Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Тячівської міської ради

Дата: 27.05.2021 16:20
Кількість переглядів: 803

Фото без описуДодаток 2   до рішення шостої (позачергової)  сесії восьмого cкликання   Тячівської міської ради   від 27 травня 2021 року № 608

 

 

 

 

Проєкт Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті

Тячівської міської ради

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Тячівської міської ради (надалі – Положення) розроблено на підставі Житлового Кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Українськоїреспубліканської ради професійних спілоквід 11 грудня 1984 року №470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року №238, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

1.2. Дане Положення встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Тячівської міської територіальної громади.

1.3. Підставою для взяття громадян України на квартирний облік при виконавчому комітеті Тячівської міської ради є:

а) забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня, а саме: на кожного члена сім’ї, що проживають разом, припадаєменше7,5 м2 (сім цілих п’ятьдесятих квадратних метра) включно;

б) проживання чи реєстрація на території Тячівської міської територіальної громади протягом 5 (п'яти) років;

Вимоги щодо тривалості проживання на території Тячівської міської  територіальної громади не поширюються на внутрішньо переміщених осіб та громадян, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень (пункт 2.2.1 та 2.2.2 Положення).

При визначенні потреби громадян у поліпшенні житлових умов беруться до розрахунку члени їх сімей, які прожили і мають реєстрацію місця проживання на території Тячівської міської територіальної громади не менше 5 років, крім подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків, а також внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій, відповідно до пункту  19, 20 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 11-14 частини  2 статті  7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами 4-8, 16-22 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. До членів сім'ї відносять дружину (або чоловіка), їхніх дітей і батьків, також членами сім'ї можуть бути визнані й інші особи, якщо вони постійно проживають разом і ведуть спільне господарство.

1.4.Облік громадян ведеться за напрямками черговості:

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла;

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла;

в) загальна черговість громадян, потребуючих поліпшення житлових умов.

1.5.Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік.

1.6. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний облік:

1) громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті  Тячівської міської ради надає рекомендації виконавчому комітету;

2) виконавчий комітет Тячівськоїміської ради своїм рішенням зараховує чи не зараховує заявника до квартирної черги.

1.7.Термін розгляду та прийняття рішень один місяць з дня отримання необхідних документів.

 

2. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік

2.1. На квартирний облік можуть бути зараховані особи, яким виповнилося 18 років, постійно проживають або зареєстровані на території Тячівської міської територіальної громади не менше 5 років  при наявності однієї з наступних підстав:

2.1.1. Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня,  а саме: на кожного члена сім’ї, що проживають разом, припадає менше7,5 м2 (сім цілих п’ять десятих квадратних метра) включно.

2.1.2. Невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету (пункту 5 Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджено постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 року №189).

2.1.3. Наявність тяжкої форми хронічних захворювань, у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених захворювань, та порядок видачі медичних висновків встановлюється у відповідності до вимог діючих нормативно-правових актів України, та тих які діють на території України.

2.1.4. Проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду житлово-будівельних кооперативів, приватного сектору.

2.1.5.Проживання не менше п'яти років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності.

2.1.6.Проживання у гуртожитках.

2.1.7. Проживання в одній кімнаті по дві і більше сімей, незалежно від родинних відносин.

2.1.8.  Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

2.2. На пільговий квартирний облік зараховуються:

2.2.1. На позачергове отримання житла мають право:

а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним;

б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна та піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи з їх числа, у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (діти- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла, зараховуються на квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування – частина 1 статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»). Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування;

в) діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

г) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

д) особи, які належать до інвалідів війни (статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальногозахисту»);

е) особи, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

є) особи, обрані на виборну посаду, коли це пов'язано з переїздом в іншу місцевість;

ж) члени сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі;

з) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І, категорія ІІ та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської  катастрофи та потребують особливого догляду (абзац 1 пункту 10 частини  1статті20, пункту 3 частини  1 статті 21, пункту 7 частини 3 статті 30 Закону України «Про статус і соціальнийзахистгромадян, якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи);

и) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей (статті 46 Житлового кодексу Української РСР);

і) інші категорії осіб, пільги яким встановлені чиним законодавством.

 

2.2.2. На першочергове отримання житла мають право:

а) інваліди Другої світової війни і сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

б) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних силах СРСР» усіх трьох ступенів;

в) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань;

г) особи, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних  маніпуляцій;

д) медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

е) учасники бойових дій та учасники війни;

є) інваліди праці І та ІІ групи та інваліди І і ІІ групи з числа військовослужбовців;

ж) особи, які стали інвалідами І та ІІ групи у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків по рятуванню життя людини;

з) сім'ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов'язків;

і) інші категорії осіб, пільги яким встановлені чиним законодавством.

 

3. Подання документів

 3.1. Особа, яка бажає стати на квартирний облік подає до виконавчого комітету Тячівської  міської ради через Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) наступні документи:

 1. Заяву про взяття на квартирний облік.
 2. Довідкупро зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
 3. Копію свідоцтва про право власності на житло (за наявності оригіналу).
 4. Копію технічного паспорту на займане приміщення (за наявності оригіналу).
 5. Копії паспортів всіх дорослих членів родини, які зараховуються на квартирний облік (за наявності оригіналу).
 6. Копію картки фізичної особи – платника податків.
 7. Відомості з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна;
 8. Копію свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу (за наявності оригіналу).
 9. Копію свідоцтва про народження неповнолітніх дітей (за наявності оригіналу).
 10. Довідку з місця роботи або навчання.
 11. Копію пенсійного посвідчення (за наявності оригіналу)
 12. Витяг з Державної реєстраційної служби України (інформаційна довідка).
 13. При наявності пільг подаються копії наступних документів:

– медичного висновку;

– довідки медико-соціальної експертної комісії (за наявності оригіналу);

– службового посвідчення (за наявності оригіналу),

– довідки з роботи працівника

–посвідчення та довідки з управління соціального захисту населення  для потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 групи.

– посвідчення та довідки з військкомату, посвідчення для осіб з інвалідністю внаслідок  війни та довідки медико-соціальної експертної комісії, посвідчення учасника бойових дій (АТО/ООС)  та учасника бойових дій  на території інших країн.

 

4. Прийняття рішення

4.1 Подана громадянином заява та пакет документів проходять наступніетапи:

4.1.1. Перевірку належності паспортного документа особі, правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних для оформлення постановки на квартирний облік, реєстрацію заяви в журналі реєстрації вхідного пакета документів.

4.1.2. Передачу вхідного пакета документів, необхідних для оформлення постановки на квартирний облік до відповідальної особи  Тячівської міської ради.

4.1.3. Розгляд документів на засіданні громадської комісії з житлових питань.

4.1.4. Прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету Тячівської міської ради.

4.1.5. Постановка на квартирний облік або відмова у постановці на квартирний облік.

4.1.6. Передача вихідних документів до ЦНАП.

4.1.7. Видача рішення про постановку на квартирний облік або відмову у постановці на квартирний облік.

 

5. Зняття з квартирного обліку.

5. 1. Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

5.1.1. Поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення.

5.1.2. Виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту.

5.1.3 Припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених Житловим кодексом, пунктом 29 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, та іншими законодавчими актами України.

5.1.4. Засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців.

5.1.5. Подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою про взяття на облік.

5.1.6. Скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

5.1.7.Виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, відповідно до законодавства України.

5.1.8. Не подання документів для проведення щорічної перереєстрації.

5.2. Громадяни виключаються із списків осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

5.3. У разі смерті громадянина, який перебував на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, за членами його сім’ї зберігається право подальшого перебування на обліку.

5.4. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі можливо лише за рішенням суду, яке набрало законної сили.

5.5. Про зняття з обліку (виключення із списку) громадяни у 15-денний строк повідомляються у письмовій формі з вказанням підстав зняття з обліку (виключення із списку).

 

6. Перереєстрація

6.1. Виконавчий комітет Тячівської  міської ради щороку, в період з 01 жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої перевіряють їх облікові дані (п. 25 Правил обліку громадян, як потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР).

6.2. Для перереєстрації та внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов та які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, до  виконавчого  комітету Тячівської міської ради подаються наступні документи: заява про поновлення на квартирний облік, копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру кожного повнолітнього члена сім’ї, копія свідоцтва про народження дитини та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, копія свідоцтва про одруження, копія документу, підтверджуючого пільгу (за наявності),  копія договору найму/піднайму житлового приміщення за місцем проживання заявника та членів сім’ї (за наявності), копія правовстановлюючого документу та копія технічного паспорту на житлове приміщення, що перебуває у власності чи користуванні у заявника та членів сім’ї, довідка з місця роботи (навчання) заявника та повнолітніх членів сім’ї.

6.3.Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень.

6.4. Про внесені зміни повідомляються заінтересовані особи.

6.5. Громадяни, які своєчасно не поновили документи своїх облікових справ не вважатимуться такими, що потребують надання житлових приміщень та будуть зняті з квартирного обліку.

 

 

 

7. Затвердження списків

7.1. Після проведення перереєстрації виконавчий комітет Тячівської міської ради здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі.

7.2. У випадку коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, відповідальною особою виконкому за ведення квартирного обліку готуються списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

7.3. Формуються та затверджуються три основні списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов, відповідно:

а) список громадян, які мають першочергове право на отримання житла;

б) список громадян, які мають позачергове право на отримання житла;

в) список громадян, якімають право на отримання житла на загальних підставах.

Затверджені списки громадян що потребують поліпшення житлових умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, шляхом розміщення на офіційному сайті Тячівської міської ради.

 

8. Ордер на жиле приміщення

8.1. На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет Тячівської міської ради видає громадянину ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

8.2. Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

Ордер дійснийпротягом 30 днів.

8.3. Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) на всіх членів сім'ї, включених до ордера.

8.4. Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянином недостовірних відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилих приміщень, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.

8.5. Громадянину, який безпідставно відмовився від наданого жилого приміщення, що відповідає встановленим вимогам і розміру, здійснюється перенесення черговості на одержання жилого приміщення в кінець відповідної черги.

8.6. Рішення про перенесення черговості приймається органами, які винесли рішення про взяття громадянина на квартирний облік.

8.7. Про перенесення черговості громадяни повідомляються в письмовій формі у 15-денний строк із зазначенням підстав прийнятого рішення.

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь