Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Ініціативна група для створення молодіжної ради звертається до молоді громади

Дата: 14.11.2019 11:50
Кількість переглядів: 3390

Фото без описуЯк ми раніше повідомляли 7 листопада 2019 року відбулося Перше засідання ініціативної групи з Молодіжної ради

Присутні на засіданні: учні шкіл Тячівської ОТГ, молоді ініціативні жителі громади та  спеціалісти Тячівської міської ради обговорювали питання створення Молодіжної ради та вивчали Типове положення  про молодіжну раду

Молодіжна рада при Тячівській міській раді (далі – молодіжна рада) є консультативно-дорадчим громадським органом, утвореним з метою залучення молоді до формування молодіжної політики та соціально-культурного розвитку громади, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху Тячівської міської об’єднаної територіальної.

Одним словом, молодіжна рада тепер матиме можливість впливати на рішення міської влади, пов’язаних із життям молоді.

Окрім того, члени ініціативної групи вирішили обговорити разом з іншими молодими людьми нашої громади Положення про молодіжну раду.

Тому надаємо Проект Положення про молодіжну раду і чекатимемо від молодих та ініціативних жителів Тячівської громади пропозицій щодо Положення.

Для обговорення достатньо залишити свій коментар або звернутися  в Тячівську міську раду (каб.№8) до членів ініціативної групи-працівників Тячівської міської ради: Гирич Сергія, Тиводар Маріанни, Шелевер Мар’яни, Куцин Анни.

З нетерпінням чекаємо на Ваші коментарі

Завантажити Положення

ПОЛОЖЕННЯ про молодіжну раду при Тячівській міській раді

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Молодіжна рада при Тячівській міській раді (далі – молодіжна рада) є консультативно-дорадчим громадським органом, утвореним з метою залучення молоді до формування молодіжної політики та соціально-культурного розвитку громади, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху Тячівської міської об’єднаної територіальної.

1.2. У своїй діяльності молодіжна рада керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями Тячівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Тячівського міського голови, Статутом Тячівської міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

1.4. Молодіжна рада як молодіжний консультативно-дорадчий орган не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій і рухів, а користується принципом надання рівних можливостей щодо співпраці з ними.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Основним завданням молодіжної ради є:

2.1.1. Сприяння участі молоді у процесі розроблення, ухвалення рішень                                  Тячівської міської ради в сфері молодіжної політики.

2.1.2. Залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Тячівської міської об’єднаної територіальної громади шляхом розробки та реалізації програм у молодіжній сфері.

2.1.3. Консолідація молодіжного руху в Тячівській міській об’єднаній територіальній громаді.

2.1.4. Співпраця  Тячівської міської ради з громадськими об’єднаннями, органами студентського та учнівського самоврядування у сфері молодіжної політики.

2.1.5. Забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах життя Тячівської міської об’єднаної територіальної громади;

2.1.6. Популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту у всебічному та гармонійному розвитку особистості, формування здорового способу життя молоді.

2.1.7. Сприяння розвитку культури на території громади, участь у різноманітних культурно-освітніх заходах.

2.1.8. Залучення соціально активної молоді до реалізації державної політики у молодіжній сфері на місцевому рівні.

2.2. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Готує та подає міській раді обов'язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Тячівської міської об’єднаної територіальної громади.

2.2.2. Розробляє рекомендації для міської ради щодо питань реалізації державної політики у молодіжній сфері на місцевому рівні та надсилає їх на розгляд.

2.2.3. Бере участь у розробленні проектів актів міської ради з питань державної політики у молодіжній сфері на місцевому рівні.

2.2.4. Проводить консультації із громадськістю, інші форми залучення молоді з метою висловлення думки щодо актуальних питань молодіжної політики в громаді.

2.2.5. Розробляє та реалізовує проекти, які стосуються покращення життя молоді в громаді, задоволення її інтересів.

2.2.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті громади та в інший прийнятний спосіб.

2.2.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань місцевої молодіжної політики.

2.2.8. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2.9. Приймає в межах своїх повноважень рішення, формує структуру, яка передбачена Положенням.

2.2.10.  Здійснює іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України.

 

3. ПРАВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

3.1. Молодіжна рада має право:

3.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,
комітети, комісії, експертні групи тощо).

3.1.2. Організовувати і проводити семінари, конференції, виставки, форуми, акції, засідання за круглим столом та інші заходи.

3.1.3. Отримувати в установленому порядку від міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності молодіжної ради.

3.1.4. Брати участь у проєктах, програмах, які впроваджуються Тячівською міською радою щодо молоді.

3.1.5. Залучати до роботи молодіжної  ради  працівників  Тячівської міської ради та її виконавчого комітету, представників інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою).

3.1.6. Складати та вносити пропозиції до проектів рішень Тячівської міської ради, що впливають на життя молоді міста. 

3.1.7. Подавати міській раді рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

3.1.8. Представляти інтереси молоді у Тячівській міській раді.

3.1.9. Брати участь у програмах іноземних та міжнародних громадських організацій.

3.1.10. Інші права, які не суперечать законодавству України.

3.2. Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена міська рада, а також право участі в засіданнях міської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

4.1. Кількісний та персональний склад молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 25 членів. Склад молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 15 членів.

4.2. Членом молодіжної ради може стати громадянин України віком від 14 до 35 років, що постійно проживає на території Тячівської міської об’єднаної територіальної громади.

4.3. Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які подали заяву про включення до членів молодіжної ради та особисто присутні на установчих зборах.

4.4. До складу молодіжної ради в обов’язковому порядку має входити по одному представнику від кожного закладу загальної середньої освіти Тячівської міської об’єднаної територіальної громади.

4.5. Строк повноважень складу молодіжної ради становить 2 (два) роки.

4.6.Організація діяльності та інші процедурні питання роботи молодіжної ради визначаються Положенням про молодіжну раду, яке затверджується рішенням сесії Тячівської міської ради.

4.7. Для формування складу молодіжної ради міська рада утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів.

4.7.1. Персональний склад ініціативної групи міська рада оприлюднює на офіційному веб-сайті Тячівської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

4.7.2. Міська рада оприлюднює на у офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу, номер телефону відповідальної особи.

4.7.3. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява встановленої форми та біографічна довідка.

4.7.4. Список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з міською радою, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Тячівської міської ради.

4.7.5. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, а також обирається новий склад молодіжної ради.

4.7.6. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається міській раді.

4.7.7. Міська рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.8. Молодіжна рада може прийняти регламент роботи, що не може суперечити нормам цього Положення.

4.9. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

4.9.1. Позачергові засідання молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови молодіжної ради, міського голови або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

4.9.2. Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

4.9.3. Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради - член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

4.9.4. Засідання молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів її  загального складу.

4.9.5. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

4.9.6. Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

4.10. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови молодіжної ради.

4.11. Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міською радою.

                                                                                   

5. СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

5.1. До структури молодіжної ради входять:  голова, заступник голови, секретар та члени  молодіжної ради.

5.2. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.3. Голова молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.4. Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених Положенням про молодіжну раду.

5.5. У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.6. Голова молодіжної ради:

5.6.1. Організовує діяльність молодіжної ради.

5.6.2. Організовує підготовку і проведення засідань молодіжної ради, головує під час їх проведення.

5.6.3. Підписує документи від імені молодіжної ради.

5.6.4. Представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

5.7. Заступник голови молодіжної ради:

5.7.1. Виконує обов’язки голови молодіжної ради у разі відсутності голови або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

5.7.2. Здійснює контроль за виконанням рішень молодіжної ради та доручень голови.

5.7.3. У разі відсутності секретаря молодіжної ради призначає особу із членів молодіжної ради для тимчасового виконання його функцій.

5.8. Секретар молодіжної ради:

5.8.1. Забезпечує поточну організацію роботи молодіжної ради.

5.8.2. Повідомляє членів молодіжної ради, Тячівську міську раду про час і місце проведення засідань молодіжної ради, питання, які передбачається внести на розгляд засідання молодіжної ради.

5.8.3. Готує засідання молодіжної ради, питання, що вносяться на розгляд засідань молодіжної ради.

5.8.4. Оформлює протоколи засідань молодіжної ради та забезпечує їх оприлюднення.

5.9. Член молодіжної ради має право:

5.9.1. Голосувати на засіданнях молодіжної ради.

5.9.2. Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання молодіжної ради.

5.9.3. Отримувати інформацію про діяльність молодіжної ради.

5.9.4. Брати участь в обговоренні порядку денного засідання молодіжної ради.

5.9.5. Брати участь в усіх заходах та діяльності, яка здійснюється молодіжною радою.

5.9.6. Оголошувати на засіданні молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозиці.

5.9.7. Пропонувати проекти, програми, заходи щодо залучення молоді в громаді, здійснювати їхню координацію.

5.9.8. Інші права, що виходять із повноважень молодіжної ради та не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.

5.10. Обов’язки члена молодіжної ради:

5.10.1. Брати участь в засіданнях молодіжної ради.

5.10.2. Виконувати рішення молодіжної ради, взяті на себе зобов’язання та доручення.

5.10.3. Активно долучатись до заходів та діяльності молодіжної ради.

5.10.4. Дотримуватись чинного законодавства,  норм моралі, принципів та цілей молодіжної ради.

 

6. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В МОЛОДІЖНІЙ РАДІ

6.1. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

6.1.1. Систематичної (більше ніж три рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин.

6.1.2. Неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним.

6.1.3. Подання членом молодіжної ради відповідної заяви.

6.1.4. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради.

6.1.5. Смерті члена молодіжної ради.

6.2. У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді та у випадку, коли чисельність членів молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, мільська рада вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної ради в порядку, встановленому Положенням про молодіжну раду.

 

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

7.1.  Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

7.1.1. Коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів.

7.1.2. Невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи.

7.1.3. Прийняття відповідного рішення на її засіданні.

7.1.4. Реорганізації або ліквідації міської ради.

7.2. Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється відповідним рішенням міської ради.

7.3. У разі дострокового припинення діяльності молодіжної ради з підстав, передбачених, Положенням про молодіжну раду, міська рада утворює протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь