Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

До уваги бюджетних установ громади.

Дата: 29.10.2021 09:21
Кількість переглядів: 651

Фото без описуПостанова Кабінету міністрів України №1102 від 25.10.2021

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 і від 9 грудня 2020 р. № 1236

З метою забезпечення безперервності постачання природного газу постачальником “останньої надії”, відповідно до статті 3 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2709; 2020 р., № 54, ст. 1680; 2021 р., № 7, ст. 348) і від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 37

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2021 р. № 1102

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809 і від 9 грудня 2020 р. № 1236

1. У пункті 24 Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809:

1) абзац другий після слів “природного газу за ціною, що” доповнити словами та цифрами “по 30 вересня 2021 р. (включно)”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Переможець конкурсу погоджується, що він як постачальник “останньої надії” буде здійснювати постачання природного газу за ціною, що з 1 жовтня 2021 р. визначається за такою формулою:

Ціна ПОН = [(SK VTP + SK Exit fee) × X-RateEUR × 10,6 + UA Entry fee ×
Daily booking coefficient × X-RateUSD + націнка] +
податок на додану вартість,

де   SK VTP - середньоарифметичне значення між “Bid” та “Offer” для котирування Day-ahead згідно з даними, опублікованими у джерелі котирувань ICIS European Spot Gas Markets під заголовком “Slovakia Price Assessment” на дату, що передує дню визначення ціни ПОН у євро/МВт·г;

SK Exit fee - плата за вихід із газотранспортної системи Словаччини, розрахована за допомогою тарифного калькулятора, що розміщений за посиланням https://tis.eustream.sk/TisWeb/#/?nav=oa.calw&lng=EN&pcrw=true, з розрахунку на 10000 МВт·г денної потужності при бронюванні потужності на одну добу для кожного розрахункового місяця в точці “Budіnce”, євро/МВт·г;

UA Entry fee - тариф на послуги транспортування природного газу для входу в газотранспортну систему України на міждержавному з’єднанні для точки входу “Budіnce” на рівні 4,45 долара США за 1000 куб. метрів на добу без урахування податку на додану вартість;

Daily booking coefficient - коефіцієнт, який застосовується до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020-2024 років у разі замовлення потужності на добу наперед на рівні 1,45;

X-RateEUR - офіційний курс гривні до євро, актуальний на дату розрахунку ціни ПОН, опублікований на офіційному сайті Національного банку, гривень за 1 євро;

X-RateUSD - офіційний курс гривні до долара США, актуальний на дату розрахунку ціни ПОН, опублікований на офіційному сайті Національного банку, гривень за 1 долар США;

націнка - 20 відсотків × [(SK VTP + SK Exit fee) × X-RateEUR × 10,6 + UA Entry fee × Daily booking coefficient × X-RateUSD];

податок на додану вартість - 20 відсотків × [(SK VTP + SK Exit fee) × X-RateEUR × 10,6 + UA Entry fee × Daily booking coefficient × X-RateUSD + націнка].

Переможець конкурсу обирається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії.

Переможець конкурсу погоджується, що:

для побутових споживачів постачання природного газу з 1 жовтня по 30 листопада 2021 р. здійснюється постачальником “останньої надії” за ціною, що не може перевищувати 7,96 гривні за 1 куб. метр з урахуванням податку на додану вартість;

для бюджетних установ (у значенні Бюджетного кодексу України), закладів охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладів охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) постачання природного газу з 1 жовтня по 30 листопада 2021 р. здійснюється постачальником “останньої надії” за ціною, що не може перевищувати 16,8 гривні за 1 куб. метр з урахуванням податку на додану вартість.”.

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236  пунктами 41-7 і 41-8 такого змісту:

“41-7. Установити з 1 жовтня по 30 листопада 2021 р. граничну ціну на природний газ за договорами постачання:

між побутовими споживачами та постачальником “останньої надії” - на рівні 7,96 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість);

між споживачами, що є бюджетними установами (в значенні Бюджетного кодексу України), закладами охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладами охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) та постачальником “останньої надії” - на рівні 16,8 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість).

41-8. З метою забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального періоду 2021/22 року:

1) акціонерному товариству “Магістральні газопроводи України”, товариству з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України”, операторам газорозподільних систем:

забезпечити автоматичне включення оператором газотранспортної системи за участю операторів газорозподільних систем до портфеля постачальника “останньої надії” обсягів природного газу, спожитих з 1 жовтня 2021 р. бюджетними установами (в значенні Бюджетного кодексу України), закладами охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладами охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо), постачання природного газу яким не здійснювалося жодним постачальником;

забезпечити безумовне відновлення газопостачання бюджетних установ (у значенні Бюджетного кодексу України), закладів охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладів охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо);

забезпечити внесення операторами газорозподільних систем до інформаційної платформи оператора газотранспортної системи інформації щодо всіх захищених споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, із зазначенням відповідної категорії, до якої належить такий споживач:

- побутові споживачі;

- бюджетні установи (в значенні Бюджетного кодексу України);

- заклади охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та заклади охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо);

- виробники теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій за умови, що виробництво теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій здійснюється за допомогою об’єктів, не пристосованих до зміни палива;

2) акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” разом з Міністерством розвитку громад та територій, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичним особам теплоенергетики державної та комунальної форм власності забезпечити:

укладення до 1 грудня 2021 р. договорів постачання газу між бюджетними установами (в значенні Бюджетного кодексу України), закладами охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо), закладами охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) та постачальником “останньої надії”;

укладення підприємствами теплоенергетики, які перебувають в портфелі постачальника “останньої надії”, з постачальником “останньої надії” та товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанії “Нафтогаз Трейдинг” договорів постачання природного газу.

Для укладення побутовими споживачами, бюджетними установами (в значенні Бюджетного кодексу України), закладами охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладами охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) договорів постачання природного газу з новим постачальником природного газу споживач подає новому постачальнику такі документи:

заяву про укладення договору, в якій зазначає свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;

належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;

копії документів на право укладення договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах.

Оператори газорозподільних систем в одноденний строк забезпечують передачу постачальнику “останньої надії” інформацію про побутових споживачів, постачання яким розпочав постачальник “останньої надії”, зокрема ЕІС-код, прізвище, ім’я, по батькові, поштову адресу об’єкта споживача, з метою укладення договорів для забезпечення безперервності постачання природного газу.”.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь