Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Пропонуємо до обговорення Положення про порядок та умови надання соціальних послуг  з установленням диференційованої плати комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Тячівської міської ради Закарпатської області»

Дата: 03.02.2023 09:24
Кількість переглядів: 264

Фото без описуЗгідно рішення другого пленарного засідання шістнадцятої (позачергової) сесії восьмого скликання від 02.02.2023 №1801 "Про внесення змін до Плану діяльності Тячівської міської ради з підготовки регуляторних актів на 2023 рік та  оприлюднення проекту регуляторного акту" пропонуємо до обговорення Положення про порядок та умови надання соціальних послуг  з установленням диференційованої плати комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Тячівської міської ради Закарпатської області».

Зауваження та пропозиції надсилати на адресу: 90500, м.Тячів, вул.Шевченка, 2 або електронною поштою miskrada@tyachiv-city.gov.ua

 

Положення про порядок та умови надання соціальних послуг  з установленням диференційованої плати комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Тячівської міської ради Закарпатської області».

Загальні положення

1.1. Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг (далі-Положення) КЗ «Центр надання соціальних послуг Тячівської міської ради Закарпатської області» розроблено відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», від 01.06.2020  № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказів Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015        № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», від 23.06.2020 № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2020 за № с643/34926, від 13.11.2013 № 760  «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за № 1990/24522,

1.2. Положення визначає організаційно-правову форму надання Центром соціальних послуг.

1.3. Центр при наданні соціальних послуг не має на меті отримання прибутку та є неприбутковою установою.

 

2. Порядок надання платних соціальних послуг

2.1. Центр може надавати платні соціальні послуги по встановленій деференційованій платі за надання соціальних послуг у розмірі 75% від затверджених тарифів на платні соціальні послуги особам, що потребують соціальних послуг, сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб .

2.2. Центр може надавати платні соціальні послуги за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб: отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб; понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

2.3. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для установлення плати за надання соціальних послуг враховується за шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача на кількість членів сім’ї за методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженою Мінсоцполітики.

2.4. Прожитковий мінімум для встановлення плати за надання соціальних послуг враховується в установленому законодавством розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення особи за наданням соціальних послуг.

2.5. Платні соціальні послуги надаються громадянам, які звернулись до Центру або відділу соціального захисту населення з письмовою заявою.

2.6. У разі, коли особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до законодавства.

2.7. Відділ соціального захисту населення приймає рішення про надання або відмову в наданні платних соціальних послуг і надсилає необхідний пакет документів разом із заявою громадянина до Центру.

2.8. Центр не надає платні соціальні послуги громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду, в межах надання послуги догляду вдома.

2.9. Після надходження документів до Центру працівник відділення протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, зустрічається з замовником, ознайомлює його з переліком, тарифами, умовами та порядком надання платних соціальних послуг.

2.10. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб одержувача соціальної послуги та медичного висновку, складається індивідуальний план надання соціальної послуги.

2.11. Після оформлення зазначених вище документів директором Центру підписується договір про надання соціальних послуг на платній основі та видається відповідний наказ про надання соціальних послуг на платній основі.

2.12. Облік громадян, що отримують платні соціальні послуги, та звітність здійснюється Центром в установленому порядку.

2.13. Заходи, які складають зміст соціальних послуг, надаються згідно з тарифами, які затверджені рішенням Виконавчого комітету.

2.14. Надання послуг здійснюється працівниками Центру відповідно до їх посадових обов’язків.

2.15. Розмір плати за соціальні послуги визначає центр залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються відповідно до порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та враховуючи методичні рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг, які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2015 року № 1186.

 

  1. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі їх тарифу.

3.2. Тарифи на послуги розраховуються головним бухгалтером територіального центру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» та Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2015 року № 1186, і затверджуються рішенням Виконавчого комітету Тячівської міської ради.

3.3. Тариф на соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість.

3.4. Собівартість соціальної послуги визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 року № 318.

3.5. Перелік статей калькулювання собівартості соціальної послуги визначається надавачами соціальних послуг з урахуванням вимог до відповідної соціальної послуги, визначених державним стандартом соціальної послуги.

3.6. Адміністративні витрати включаються до тарифу на соціальну послугу в розмірі не більш як 15 відсотків витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).

3.7. Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються надавачами соціальних послуг і затверджуються їх засновниками один раз на рік.

3.8. У разі зміни протягом строку дії тарифу на соціальну послугу обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від надавачів соціальних послуг, зокрема собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість, засновники надавачів соціальних послуг можуть переглядати тариф на соціальну послугу. Перерахунок тарифу на соціальну послугу проводиться шляхом корегування (перегляду) лише тих складових тарифу, за якими відбулися цінові зміни.

3.9. Центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

3.10. За соціальні послуги, понад Державний стандарт, які надаються виключно за плату (у повному обсязі) всім категоріям осіб, що мають право на обслуговування (отримання соціальних послуг) у Центрі диференційована плата не встановлюється.

3.11. Послуги повинні відповідати опису їх змісту і якості, наведеному в Державному стандарті соціальної послуги, а також діючим соціальним нормам і нормативам.

 

4. Організація роботи по наданню платних соціальних послуг громадянам, які знаходяться на обслуговуванні у Центрі

4.1. Роботу по організації платних соціальних послуг очолює керівник Центру.

4.2. Найменування та обсяг платних соціальних послуг, наданих протягом місяця, підтверджується рахунком-актом виконаних робіт.

4.3. Рахунки-акти виконаних робіт подаються соціальним працівником (робітником) щомісячно.

4.4. Оплата за виконані платні послуги проводиться замовником послуг щомісячно після отримання наданих послуг та проводиться в безготівковій формі через банківські установи або в інший не заборонений законодавством спосіб.

4.5. Використання отриманих коштів можливе лише після зарахування їх на поточний рахунок в органі Держказначейства відповідно до затвердженого кошторису доходів та витрат на бюджетний рік.

 

5. Планування та використання доходів від надання платних соціальних послуг

5.1. Кошторис видатків установи, здійснюваних за рахунок надходжень, одержаних від надання платних соціальних послуг складається відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 01.06.2020 року № 428, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів видатків бюджетної установи та організації за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (із змінами та доповненнями).

5.2. У відповідності до ч.4 ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-IV власні надходження Центру відносяться до І підгрупи «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» І групи «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» .

5.3. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до ч.4 ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456- IV на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь