Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Пропонуємо до обговорення проєкт Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на території Тячівської міської територіальної громади

Дата: 23.05.2023 09:46
Кількість переглядів: 468

Фото без описуПоложення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на території Тячівської міської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

  1. Терміни та визначення, що вживаються у Положенні

1.1. Адміністрування договорів – створення єдиної реєстраційної бази договорів, формування, підписання Договорів, забезпечення належного контролю за виконанням умов Договору тощо. 

1.2. Виконавець – відділ управління майном міської комунальної власності Тячівської міської ради, що здійснює роботу, пов’язану з укладенням Договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності з метою провадження підприємницької діяльності на території Тячівської міської громади.

1.3. Договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об’єктів з метою провадження підприємницької діяльності на території Тячівської міської громади (далі – Договір) – це документ, укладений у письмовій формі, згідно з яким Тячівська міська рада зобов’язується передати у тимчасове користування окремі елементи благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об’єктів з метою провадження підприємницької діяльності, а суб’єкт господарювання (далі – Користувач) зобов’язаний сплатити в повному обсязі, частинами або єдиним платежем кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.

1.4. Користувач – суб'єкт господарювання, який отримав дозвільний документ для розміщення тимчасового об’єкту для провадження підприємницької діяльності або погодження на розміщення пунктів одноразової торгівлі (послуг).

1.5. Елементи благоустрою – зелені зони загального користування, покриття площ, тротуарів, алей, бульварів, пішохідних зон і доріжок відповідно до норм стандартів та інші елементи благоустрою.

1.6. Реєстр договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів для провадження підприємницької діяльності на території Тячівської міської громади (далі – Реєстр) формує, наповнює та відповідає за правильність розміщеної у ньому інформації відділ комунального майна.

1.7. Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності розроблена з метою визначення Виконавцем суми коштів для сплати  в міський бюджет (далі-Методика).

2. Загальні положення

2.1. Положення розроблене з метою визначення порядку та умов  отримання права на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для провадження підприємницької діяльності, порядку розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з оформленням договорів.

2.2. Договір укладається між Користувачем та Виконавцем на підставі дозвільного документу або рішення виконавчого комітету Тячівської міської ради Закарпатської області.

2.3. Для укладання Договору, Користувачу необхідно звернутися у відділ комунального майна Тячівської міської ради із заявою встановленого зразка (Додаток 4) про укладення Договору.

2.4. У разі неотримання Користувачем дозволу або погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг), договір не укладається.

2.5. Термін Договору не повинен перевищувати термін, який вказаний в погодженні, дозволі або рішенні виконавчого комітету.

2.6. Плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності розраховується відповідно до Методики.

2.7. Плата встановлюється у грошовій формі та здійснюється способом безготівкового перерахунку.

2.8. Кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності сплачуються до бюджету міста.

2.9. Порядок, термін та розмір плати визначається у Договорі.

2.10.У разі закінчення строку дії Договору відділ комунального майна міської ради зобов’язаний у місячний термін повідомити користувача та прийняти відповідні міри.

 

3. Укладання договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Тячів

3.1. Дозвіл на підписання договору надає виконавчий комітет Тячівської міської ради.

3.2. Підставою для укладання договору є заява Користувача.

3.3. Договір укладається між Користувачем і Виконавцем у письмовій формі в 2-х примірниках.

3.4. Договір укладається Сторонами протягом:

- 10 робочих днів з дати звернення Користувача;

- 5 робочих днів з дати звернення Користувача за умови отримання погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг).

3.5. Якщо Користувачів більше одного, один з них виступає Стороною Договору на підставі нотаріально завіреної згоди інших на укладення Договору та виконання в повному обсязі умов Договору.

3.6.  Договір вважається укладеним з моменту підписання Договору.

3.7. До закінчення терміну дії договору, Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, за умови отримання повторного погодження, може продовжити Договір.

3.8. Договір може бути достроково припинений за згодою сторін, про що відділ комунального майна інформує відповідні структурні підрозділи Тячівської міської ради.

3.9. У разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов Договору, відповідно до рішення виконавчого комітету можливе дострокове припинення дії Договору. Підставами для дострокового припинення Договору є :

3.9.1. Користувач використовує Об’єкт Договору не за призначенням.

3.9.2. Користувач не виконує умов Договору.

3.9.3. Користувач має заборгованість з оплати, що рівна або перевищує двомісячний розмір плати.

3.9.4. Користувач не підтримує в належному санітарному стані прилеглу територію або порушує правила благоустрою міста Тячів.

3.9.5. Користувач не підтримує в належному експлуатаційному стані об’єкт та відповідне технічне обладнання, що використовується на конструктивному елементі благоустрою міської ради.

3.9.10. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності Користувача.

Відповідно до рішення виконавчого комітету одночасно припиняється Договір, дія погодження та анулюється дозвільний документ.

3.10. У разі закінчення строку дії Договору плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності сплачується Користувачем до дня фактичного демонтажу розміщеного об’єкту для провадження підприємницької діяльності та підписання акту про приведення об’єкту благоустрою у попередній стан.

 

4. Порядок та умови сплати коштів

4.1. Сума коштів, що сплачується Користувачем за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, визначається Виконавцем відповідно до Методики.

 4.2. Плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності сплачується незалежно від наслідків господарської діяльності Користувача в безготівковому порядку на рахунок міського бюджету до останнього числа розрахункового місяця.

4.3. Плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності може вноситись одним платежем за весь період договору або щомісячно. У випадку розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг), плата вноситься одним платежем під час отримання погодження на розміщення ТС та підписання Договору.

4.4. Плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності щорічно на кожен наступний рік визначається шляхом коригування розміру плати попереднього року на індекс інфляції.

4.5. При сплаті за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності одним платежем - індекс інфляції не застосовується.

4.6. При наявності заборгованості з плати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.7. Користувач, крім плати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, здійснює оплату за спожиті комунальні послуги.

 

5.Організаційне забезпечення відносин з тимчасового користування окремим елементами благоустрою комунальної власності

5.1. Організаційне забезпечення відносин з тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення об’єкту з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Тячів, здійснює відділ комунального майна Тячівської міської ради.

5.2. З цією метою відділ комунального майна:

- проводить адміністрування – створення єдиної реєстраційної бази договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на території Тячівської міської територіальної громади;

- розробляє та укладає відповідні Договори;

- контролює виконання умов Договору;

- здійснює оперативний контроль за надходженням плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності;

- здійснюють відповідні заходи щодо стягнення з боржників заборгованості по сплаті.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення мають право вносити: виконавчий комітет, постійні депутатські комісії, депутати міської ради, громадські організації у встановленому порядку.

6.2. Питання, що не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

6.3. Дія Положення не застосовується для розміщення ТС при проведенні державних, місцевих свят, урочистостей, фестивалів та інших масових заходів.

 

 

 

Додаток 1

 

Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності

 

  1. Базовий розмір плати за користування конструктивними елементами благоустрою, що перебувають у міській комунальній власності, здійснюється з розрахунку за 1 м2 щомісячно відповідно до зон, затверджених нормативно-грошовою оцінкою земель  в місті Тячів, зокрема, в 2023 році  в таких розмірах: І зона – 100,72 грн.;  ІІ зона – 92,13 грн.; ІІІ зона – 81,20 грн; ІV зона – 73,40 грн.; Vзона – 64,81грн.
  2. Для сільських населених пунктів Тячівської територіальної громади (сіл Лази, Тячівка, Руське Поле) базовий розмір плати за 1 м2 встановлюється  в  розмірі, визначеної для V зони м. Тячів – 64,81 грн.
  3. Базовий розмір плати за користування конструктивними елементами благоустрою в кожному наступному році встановлюється з урахуванням щорічної індексації за минулий рік та або) внаслідок зміни розміру нормативно-грошової оцінки земель.
  4. Кошти плати  за користування конструктивними елементами благоустрою зараховуються до бюджету міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

ДОГОВІР № ______

на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика


“_____“ ________________ 202__ р. м. ТячівВиконавчий комітет Тячівської міської ради Закарпатської області (надалі – Орендодавець) в особі міського голови ______________________, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та _____________________________________________________________ в

(підприємство, організація, установа)

особі_____________________________________ (надалі – Орендар), який діє на підставі __________________________________________________, 

(статут, положення)

з другої сторони уклали цей Договір про таке:

 

1. Предмет Договору


1.1. Предметом цього Договору є надання Орендодавцем Орендареві права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об’єктів з метою провадження підприємницької діяльності (надалі – Об’єкт) на умовах оренди на терміни відповідно до рішення виконавчого комітету від _______________ №______, яке є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Сторони домовилися, що цей договір не потребує підписання акта приймання-передачі між Орендодавцем та Орендарем. Орендар вступає у користування окремими конструктивними елементами благоустрою з моменту підписання цього Договору.

 

2. Зобов’язання сторін


2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати у тимчасову оренду конструктивний елемент благоустрою комунальної власності для розміщення Об’єкту, площею ______ кв. м (тротуар, газон тощо) за адресою: __________________________________________

2.2. Орендар зобов’язується:

2.2.1. Не встановлювати Об’єкт договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності.

2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Орендодавцю вартість оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з Положенням про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного, рекламного та іншого призначення.

2.2.3. Встановлювати (встановити) Об’єкт відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власності та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати (впорядкувати) місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

2.2.4. Демонтувати Об’єкт за умови припинення дії договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівельних робіт на елементі благоустрою. На період цього ремонту, реконструкції чи будівельних робіт орендна плата не справляється у разі скерування на адресу відділу комунального майна:

2.2.4.1. Документа виконавчого комітету Тячівської міської ради про виконання ремонтних робіт із зазначенням дати початку та завершення робіт, а також території, на якій проводяться ремонтні роботи.

2.2.4.2. Належним чином завіреної копії акта виконавчого комітету Тячівської міської ради про порушення умов Договору.

2.2.5. Не порушувати Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. 

2.2.6. У тижневий термін листом повідомити Орендодавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію.

 

3. Порядок і терміни розрахунків


3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування Об’єктом площею _______ кв. м щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірі _______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ ______ грн. 

3.2. Орендну плату за користування Об’єктом та розміри орендованої площі встановлюють сторони при укладенні цього Договору. Розмір орендної плати визначається Методикою розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності (додаток 1).

3.3. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати орендар зобов’язаний не пізніше 14-днів з дати прийняття відповідного документа підписати запропоновані Орендодавцем зміни до цього Договору. Відсутність відповіді або не підписання змін Орендарем не звільняє його від внесення орендної плати згідно з новим розрахунком орендної плати, здійсненим орендодавцем з моменту прийняття відповідного документа.

3.4. У разі зміни орендованої площі орендар зобов’язаний підписати договір про внесення змін до цього Договору у частині площі протягом 14 днів з моменту внесення відділом містобудування та архітектури змін до паспорта у частині площі. У разі не виконання цього положення Орендодавець нараховує орендну плату у розмірі, встановленому у змінах до паспорта відкритого літнього майданчика чи у змінах до рішення виконавчого комітету.

3.5. Орендна плата нараховується у межах строку дозвільного документа на розміщення для розміщення Об’єкта.

3.6. Наявність у Орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад 3 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди є підставою для скасування дозволу на розміщення Об’єкта.

 

4. Відповідальність сторін

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони за цим Договором несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

4.3. У разі протермінування платежів, передбачених у пункті 3.1 цього Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування.

4.4. При погашені суми заборгованості (її частини) кошти, що сплачує Орендар, у першу чергу зараховується у рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості з орендної плати.

4.5. При невідповідності встановленого літнього майданчика погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозволу на його розміщення.

Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює Орендодавець з дати складання виконавчим комітетом Тячівської міської ради, на території якої розташований відкритий літній майданчик, акта про порушення до дати складання акта про усунення порушень чи дати акта про демонтаж. При цьому відсутність підпису Орендаря чи його представника на зазначених актах не є підставою для незастосування штрафних санкцій.

4.6. Ризик випадкового пошкодження або знищення відкритого літнього майданчика або його частини несе Орендар.

4.7. За невиконання вимог пункту 2.2 цього Договору Орендар несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

5. Прикінцеві положення


5.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

5.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною.

5.3. Договір припиняється/розривається у разі:

5.3.1. Закінчення терміну його дії.

5.3.2. Достроково за згодою сторін.

5.3.3. За невиконання умов договору однієї зі сторін.

5.4. Сторони домовилися, що Договір припиняється в односторонньому порядку Орендодавцем у разі скасування дозволу на розміщення Об’єкта (дозвільного документа) з дати прийняття рішення про його скасування.

5.5. Договір складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Два примірники зберігається в Орендодавця, один - в Орендаря.

5.6. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому Договору, є не чинними.

5.7. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.

5.8. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін регулюються укладанням нового Договору.

5.9. Сторони домовилися, що умови цього Договору застосовуються до відносин, які виникли до дати його укладення, у разі наявності додаткових підстав, передбачених у дозвільному документі.

 

6. Термін дії Договору 


Термін дії договору встановлюється: з______________ до _____________

 

7. Додатки до цього Договору


1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

 

Орендодавець

Назва:________________________
Адреса:_______________________
Р/р___________________________
МФО_________________________

ЗКПО_________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ__________________

Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування _________
Телефон: _____________________
Підпис: _______________________

 

м. п.

Орендар

Назва: _______________________
Адреса:______________________
Р/р__________________________
МФО________________________

ЗКПО________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ_________

Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування _________
Телефон: _____________________
Підпис: _______________________

 

м. п.

 

 

Міський голова

 

 

Рішення дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання №1972 від 18.05.2023 Про оприлюднення проєкту регуляторного акту – Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на території Тячівської міської територіальної громади


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь