Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Експериментальний проєкт із забезпечення заміни ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії споживання електричної енергії

Дата: 31.05.2023 09:44
Кількість переглядів: 141

Фото без описуМетою експериментального проекту є забезпечення заміни ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії споживання електричної енергії та відповідного зменшення навантаження на енергетичну систему України.

16 травня 2023 року Кабінет Міністрів україни внісь зміни до до постанови від 10 січня 2023 р. № 25

Відтак, надаємо для ознайомлення ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні (далі - експериментальний проект).

2. Експериментальний проект реалізується за рахунок фінансових та інших ресурсів та послуг, що відповідно до міжнародних договорів України надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі (далі - міжнародна технічна допомога).

3. Метою експериментального проекту є забезпечення заміни ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії споживання електричної енергії та відповідного зменшення навантаження на енергетичну систему України, яка постраждала внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

4. Експериментальний проект реалізується шляхом:

збору попередніх заявок від фізичних осіб (далі - попередні заявки) та видачі міжнародної технічної допомоги фізичним особами;

збору запитів щодо потреби у міжнародній технічній допомозі від юридичних осіб (далі - запити щодо потреби) для формування та опрацювання переліку замовлень та видачі міжнародної технічної допомоги юридичним особам.

5. Міжнародна технічна допомога передається АТ “Укрпошта” в місцях поставки, узгоджених між АТ “Укрпошта” та партнером з розвитку. Доставка міжнародної технічної допомоги від місця поставки до відділень поштового зв’язку здійснюється АТ “Укрпошта”.

6. Безпосередніми отримувачами міжнародної технічної допомоги в межах експериментального проекту, визначених цим Порядком, є:

фізичні особи - громадяни України, які досягли 18-річного віку та яким в установленому законодавством порядку присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - фізичні особи);

юридичні особи - заклади охорони здоров’я та заклади освіти, які провадять господарську діяльність відповідно до видів економічної діяльності, зазначених у додатку 1 (далі - юридичні особи).

Збір попередніх заявок та видача міжнародної технічної допомоги фізичним особам

7. Доставка та видача фізичним особам міжнародної технічної допомоги, отриманої від партнера з розвитку, здійснюється АТ “Укрпошта” безоплатно одноразово шляхом заміни ламп розжарювання у кількості п’яти штук на світлодіодні лампи в кількості п’яти штук на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ “Укрпошта” або за попередньою заявкою, поданою засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі - попередня заявка).

8. Попередня заявка подається фізичною особою, яка встановила мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію і обрала у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “Обмін лампочок”.

9. Попередня заявка, оформлена засобами Порталу Дія, містить такі відомості про фізичну особу та умови здійснення обміну лампочок:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) індекс відділення поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, в якому отримувач бажає отримати світлодіодні лампи;

5) тип світлодіодних ламп;

6) кількість світлодіодних ламп;

7) контактний номер телефону;

8) номер заявки.

Формування попередньої заявки засобами Порталу Дія завершується накладенням кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія.

10. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

11. Мінцифри щодня шляхом інформаційної взаємодії передає АТ “Укрпошта” засобами Порталу Дія перелік сформованих за попередню добу попередніх заявок за формою згідно з додатком 2 з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія або передає сформовані заявки до АТ “Укрпошта” шляхом електронної інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (у разі наявності технічної можливості).

Для забезпечення взаємодії між Мінцифри, АТ “Укрпошта” та державним підприємством “ДІЯ” укладаються договори про інформаційну взаємодію, якими регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.

12. Не підлягає включенню до переліку, зазначеного у пункті 11 цього Порядку, попередня заявка від фізичної особи, яка має намір скористатися послугою із заміни ламп розжарювання на світлодіодні лампи повторно.

13. Повідомлення про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” надсилається фізичній особі автоматично засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія). Отримання світлодіодних ламп здійснюється за номером відповідної заявки.

14. У разі подачі попередньої заявки світлодіодні лампи обраного типу у необхідній кількості зберігаються в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” до моменту їх отримання, але не більше п’яти робочих днів з дня надходження отримувачу повідомлення про можливість їх отримання в такому відділенні поштового зв’язку.

15. Якщо протягом п’яти робочих днів після надходження засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія) повідомлення про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” такі лампи фізичною особою не отримано, попередня заявка скасовується автоматично.

У такому разі фізична особа може подати попередню заявку повторно відповідно до пункту 8 цього Порядку або звернутися безпосередньо до відділення поштового зв’язку АТ “Укрпошта” для отримання світлодіодних ламп.

16. Після отримання світлодіодних ламп повторне подання попередньої заявки блокується засобами Порталу Дія.

17. Отримання світлодіодних ламп безпосередньо у відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” здійснюється в будь-якому відділенні поштового зв’язку за умови надання справних ламп розжарювання у кількості п’яти штук і такої інформації про фізичну особу та про умови здійснення обміну лампочок:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) тип світлодіодних ламп;

5) кількість світлодіодних ламп;

6) контактний номер телефону.

18. Облік отриманих світлодіодних ламп ведеться АТ “Укрпошта”, яке щодня подає до Мінцифри таку інформацію:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) індекс відділення поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, в якому отримувач отримав світлодіодні лампи;

5) тип світлодіодних ламп;

6) кількість світлодіодних ламп;

7) контактний номер телефону;

8) номер заявки;

9) статус замовлення.

АТ “Укрпошта” подає до Мінцифри зазначену інформацію шляхом звернення фізичної особи до відділень поштового зв’язку АТ “Укрпошта” згідно з додатком 3 з накладеною кваліфікованою електронною печаткою АТ “Укрпошта”.

19. У разі отримання фізичною особою несправної світлодіодної лампи така лампа може бути замінена на іншу нову світлодіодну лампу один раз у відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” в межах та за номенклатурою наявного обмінного фонду у строк не пізніше ніж один місяць з дати отримання нею несправної лампи.

20. Лампи розжарювання, отримані АТ “Укрпошта” від фізичних осіб, підлягають передачі в установленому порядку підприємствам, що здійснюють утилізацію відходів.

Збір заявок та видача міжнародної технічної допомоги юридичним особам

21. Доставка та видача міжнародної технічної допомоги, отриманої від партнера з розвитку, здійснюється АТ “Укрпошта” безоплатно одноразово шляхом видачі світлодіодних ламп на підставі запиту щодо потреби під зобов’язання передачі ламп розжарювання у кількості, еквівалентній отриманим світлодіодним лампам, до органів місцевого самоврядування з метою їх подальшої утилізації.

22. Юридична особа, попередньо надавши запит щодо потреби в електронній формі засобами Порталу Дія, має право отримати:

три світлодіодні лампи на кожні 10 кв. метрів у навчальних класах, приміщеннях вчительських, палатах, процедурних для закладів охорони здоров’я та освіти;

дві світлодіодні лампи на кожні 10 кв. метрів для місць загального користування закладів охорони здоров’я та закладів освіти.

23. Запит щодо потреби формується уповноваженою особою юридичної особи у довільній формі засобами Порталу Дія після проходження нею ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати юридичну особу, яка обрала на Порталі Дія послугу “Обмін лампочок”.

Запит щодо потреби повинен містити відомості, зазначені у пункті 24 цього Порядку.

24. Запит на потребу, оформлений засобами Порталу Дія, містить перелік таких відомостей про юридичну особу та умови здійснення обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи:

1) найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

3) місцезнаходження юридичної особи:

область;

район (за наявності);

населений пункт;

4) загальна площа навчальних класів, приміщень вчительських, палат, процедурних, для закладів охорони здоров’я та освіти, кв. метрів;

5) загальна площа місць загального користування, кв. метрів;

6) потреба у світлодіодних лампах з цоколем Е-14;

7) потреба у світлодіодних лампах з цоколем Е-27;

8) кількість світлодіодних ламп з цоколем Е-14;

9) кількість світлодіодних ламп з цоколем Е-27;

10) контактний номер телефону;

11) адреса електронної пошти;

12) відмітка про гарантування юридичною особою передачі замінених ламп розжарювання у відповідній кількості до органів місцевого самоврядування з метою їх подальшої утилізації.

Формування запиту щодо потреби завершується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та присвоєнням йому індивідуального номера.

25. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

26. Мінцифри щодня передає АТ “Укрпошта” шляхом інформаційної взаємодії засобами Порталу Дія перелік сформованих за попередню добу запитів щодо потреби, зокрема з використанням Порталу Дія (Дія), за формою згідно з додатком 4 з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (у разі наявності технічної можливості) - сформовані запити щодо потреби.

Для забезпечення взаємодії між Мінцифри, АТ “Укрпошта” та державним підприємством “ДІЯ” укладаються договори про інформаційну взаємодію, якими регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.

27. АТ “Укрпошта” після отримання запитів щодо потреби:

групує подані запити на потребу за регіональним принципом;

інформує юридичну особу про місце доставки та строки видачі світлодіодних ламп;

здійснює видачу світлодіодних ламп за відповідним номером запиту щодо потреби з присвоєнням йому відповідного номера видачі.

28. У разі коли сукупна кількість світлодіодних ламп за запитами щодо потреби перевищує наявну кількість світлодіодних ламп, розподіл запитів з урахуванням черговості їх подання здійснюється АТ “Укрпошта” у такій пріоритетності:

заклади охорони здоров’я;

заклади освіти.

29. АТ “Укрпошта” подає до Мінекономіки інформацію про видані світлодіодні лампи шляхом безпосереднього звернення до відділень поштового зв’язку АТ “Укрпошта” за формою згідно з додатком 5 з накладенням кваліфікованої електронної печатки АТ “Укрпошта” шляхом інформаційної взаємодії.

 

Більш детально за посиланням


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь