Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

Дата: 20.05.2024 16:35
Кількість переглядів: 70

Фото без описуЗаява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації «Зміни до містобудівної документації - детального плану території земельних ділянок, розташованих в м. Тячів в межах вулиць Робітнича – Княгині Ольги орієнтовною площею 0,9 га, з визначенням функціонального призначення території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами  торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м.Тячів Закарпатської області»

 

  1. Суб’єкт стратегічної екологічної оцінки

Тячівська міська рада  - замовник СЕО містобудівної документації   «Детальний план території земельних ділянок, розташованих в м. Тячів в межах вулиць Робітнича – Княгині Ольги орієнтовною площею 0,9 га, з визначенням функціонального призначення території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами  торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Тячів Закарпатської області».

Адреса: 90500, Закарпатська обл., Тячівський район, м. Тячів,                           вул. Шевченка, 2.

Код ЄДРПОУ 04053766

Тел. (031-34) 3-25-22

 

«Детальний план території земельних ділянок, розташованих в м. Тячів в межах вулиць Робітнича – Княгині Ольги орієнтовною площею 0,9 га, з визначенням функціонального призначення території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами  торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Тячів Закарпатської області»   в м. Тячів, Тячівського району, Закарпатської області є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більшому масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Містобудівна документація «Детальний план території земельних ділянок, розташованих в м. Тячів в межах вулиць Робітнича – Княгині Ольги орієнтовною площею 0,9 га, з визначенням функціонального призначення території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами  торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Тячів Закарпатської області» розробляється на підставі рішення Тячівської міської  ради Рішення Тячівської міської ради № 2026 від 13.07.2023р.. та у відповідності до Законодавчих актів України та ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації», ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2012 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».

     Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

     Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для розміщення нових будівель та споруд.

Основними завданнями проекту містобудівної документації є:

Використання та забудова території орієнтовною площею орієнтовною площею 0.9 га, з яких 0.6988 га –  площа земельної ділянки №1, 0.1га –  площа земельної ділянки №2, 0.0694га –  площа земельної ділянки №3,  котрі згідно рішенням та завданням на проектування, передбачені для будівництва та обслуговуваннябагатоквартирного житлового будинку, з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

 

Здійснення видів планової діяльності та розташування об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не буде встановлено (споруджено). 

Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності: на проектованому об’єкті передбачається: будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

 

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

 

а) у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки відсутні.

 
 

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ,

У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

     

         Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

       Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

 

Під час розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище для підприємства необхідно керуватися природоохороннім законодавством України, а також законодавством України в сфері поводження з відходами, міжнародними конвенціями та протипожежними нормами, а також місцевими екологічними умовами і обмеженнями.

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

 

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

 

 

 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Тячівська міська рада, адреса: 90500, Закарпатська обл., Тячівський район, м. Тячів,  вул. Шевченка, 2.

Тел. (031-34) 3-25-22

 

- Терміни їх подання:

Зауваження  та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території містобудівної документації «Зміни до містобудівної документації - детального плану території земельних ділянок, розташованих в м. Тячів в межах вулиць Робітнича – Княгині Ольги орієнтовною площею 0,9 га, з визначенням функціонального призначення території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами  торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Тячів Закарпатської області», надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь